ANNOUNCEMENT – 2017/90 E.

ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO           : 2017/90 E.
DAVACI               : Zeki Uludağ
VEKİLİ                : Av. Erdinç İpek
KONU                  : Ara Kararın yerine getirilmesidir.

AÇIKLAMALAR     :

Yukarıda esas numarası verilen Sayın Mahkememiz dosyasının 18. Celsesinin1 no’lu ara
kararı ile düzenlenecek ilan metninin tebliği ile ilan metninin usul ve mevzuata uygun olarak gönderilen ülke diline tercüme ettirilmesi ve mahkememize sunulması için tarafımıza ilan
metninin tebliğinden itibaren iki hafta kesin süre verilmiş olup tercüme edilmiş ilan metnini
işbu dilekçe ekinde sunmaktayız. Gereğini arz ve talep ederiz. 18.11.2021

T.C.                                                                               Davacı Vekili
Adana Hukuk Mahkemeleri Ön Büro                                 Av. Erdinç İpek
18 Kasım 2021

T.R.
ADANA
5. CIVIL COURT OF PEACE

Reference No: 2017/90 Esas-Basis                                                   November 15,2021

ANNOUNCEMENT

From 5. CIVIL COURT OF PEACE in ADANA

Defendant Şükrü Terlikcioğulları, son of İhsan and Nimet, born in Adana-15.03.1955, his residence is unknown, while he was risiding at the adress 1061 Mivevra Ct. Riv.Cal. California 92507 Riv.Cal/USA.

The plaintiff Zeki ULUDAĞ filed a lawsuit with the Adana 5th Civil Court of Peace with no. 2017/90 for the settlement of elimination of joint ownership in the real estate no. 931, parcel no. 16 in Adana province Seyhan district, Reşatbey neighborhood, Since the defendant Şükrü Terlikçioğulları could not be served through the consulate, it was decided to make an announcement through the announcement, Therefore. It is hereby announced as a public notification that the defendant Şükrü Terlikçioğulları can file a reply petition within two weeks, that he has to state all the evidences with the petition clearly and stating which case is the evidence, attach the evidence he has to the petition, and include the information enabling them to be found for the documents and files to be brought from
other places. that He has to be present in person at the hearing to be held at Adana 5th Civil Court of Peace on 30 June 2022 at 10:00, or he has to be represented by an attorney, otherwise the hearing will continue in his absence, and that he cannot object to the actions taken, and that the notification will be deemed to have been made seven days after the date of this announcement, and the notification is announced to be valid instead of the lawsuit petition and the hearing day.

Clerk 169347                                                                                        Judge 211191
e-signature                                                                                             e-signature

 

T.C.
ADANA
5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2017/90 Esas                                                                                 15 Kasım 2021

İLAN
ADANA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davalı Şükrü Terlikcioğulları, İhsan’dan olma, Nimet’ten doğma, Adana-15.03.1955 doğumlu, 1061 Mivevra Ct. Riv.Cal. California 92507 Riv.Cal/USA adresinde iken ikametgahı meçhud,

Davacı Zeki ULUDAĞ tarafından Adana ili Seyhan ilçesi, Reşatbey mahallesi, 931 ada 16
parsel sayılı taşınmazda mevcut ortaklığın giderilmesi için Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/90 esas sayılı davası açılmış olup, davalı Şükrü Terlikçioğulları’na konsolosluk aracılığı ile tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yapılmasına karar verildiğinden, davalı Şükrü Terlikçioğulları’nın iki hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, dilekçe ile birlikte tüm delillerin açıkça ve hangi vakranın delli olduğunu da belirterek bildirmek, elinde bulunan delilleri dilekçeye eklemek ve başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer vermek zorunda olduğu, 30 Haziran 2022 günü saat 10:00’da Adana 5. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ihtar olunarak dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Katip: 169347                                                                                           Hakim 21191
e-imza                                                                                                           e-imza

AdvertisementThe new Emirates Premium Economy has arrived on the latest Emirates A380 Emirates Get the best value from your summer holiday with exclusive offers and discounts across Dubai and the UAE with Emirates Pass